កម្មវិធីសម្អាតបរិស្ថានក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​

ត្រួសៗអំពីកម្មវិធីសំខាន់ៗពីរ ដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងព្រមគ្នា កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រោមអធិបតីភាពលោកគ្រូ សោម រតនា សាកលវិទ្យាធិការរង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

To: Clean and Green

Production: BRANDARTS