ពួកគាត់នឹងជជែកគ្នាពីបទពិសោធន៍ និងអនុស្សាវរីយ កាលពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ២០១៨

ដោយសេចក្តីនឹករលឹក និងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ប្អូនៗជាអតីតយុវទូតអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨បានរៀបចំវីដេអូនេះឡើង។ មិនល្អឥតខ្ជោះ តែសូមកោតសរសើរ និងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តប្អូនៗដែលបានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ និងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយយើង៕ សូមរីករាយសណ្តាប់ជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា!

ដោយសេចក្តីនឹករលឹក និងដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ប្អូនៗជាអតីតយុវទូតអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំ២០១៨បានរៀបចំវីដេអូនេះឡើង។ មិនល្អឥតខ្ជោះ តែសូមកោតសរសើរ និងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តប្អូនៗដែលបានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ និងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយយើង៕ សូមរីករាយសណ្តាប់ជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា!

Posted by ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត - Angkor Sankranta on Wednesday, April 15, 2020