ល្ខោនវិទ្យុរឿងមន្តស្នេហ៏នារីរបាំ

“មន្តស្នេហ៍នារីរបាំ” ជាល្ខោននិយាយមួយ ដែលបានបង្ហាញពីស្នេហារវាងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តអំឡុងពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគ្នា។

ចង់ដឹងថា យុវជនទាំងពីរមុនឈានដល់ការយល់ចិត្តគ្នា បានឆ្លងកាត់ភាព ឌឺដង កាច់កុងគួរឱ្យខ្នាញ់យ៉ាងណានោះ ដូច្នេះចូលរួមស្តាប់ល្ខោននិយាយនេះដោយមេត្រី។

Production: BRANDARTS