សេវាកម្មជួយទិញទំនិញពីប្រទេសជប៉ុន

យើងខ្ញុំមានទទួលការកម្មង់ទិញឥវ៉ាន់ផ្ទាល់មកពីជប៉ុនផ្ទាល់ ដោយយើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញជួយស្វែងរកផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ

Client: MamapapaCambodia

Production: BRANDARTS

សេវាកម្មជួយទិញទំនិញពីប្រទេសជប៉ុន

📣 យើងខ្ញុំមានទទួលការកម្មង់ទិញឥវ៉ាន់ផ្ទាល់មកពីជប៉ុនផ្ទាល់ ដោយយើងខ្ញុំមានអ្នកជំនាញជួយស្វែងរកផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃសមរម្យ • ដឹកជញ្ជូន: ១. យន្តហោះ ១-២ សប្តាហ៍ ✈️ ២. កប៉ាល់ ១-២ ខែ 🛳⛴️ សាកសួរពត៌មានបន្ថែមបានតាមប្រអប់សារ ☎️☎️ 093 240 400 / 089 283 335 Telegram Channel: https://t.me/MamapapaCambodia Line Official account: https://lin.ee/73YgV9D #Mamapapa #Cambodia #japan_product

Posted by Mamapapa Cambodia on Friday, November 13, 2020